Gaz płynny jednym z filarów transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to kluczowe wyzwanie, z jakim muszą sobie poradzić zarządzający większymi i mniejszymi społecznościami. Wielkie znaczenie mają tu zwłaszcza zmiany klimatyczne, podobnie zresztą jak degradacja środowiska naturalnego. Wymusza to poszukiwanie bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań. Nacisk kładzie się zwłaszcza na kwestie produkcji i konsumpcji energii. Jednym z ważniejszych filarów tej transformacji jest gaz płynny, określany też jako LPG (Liquefied Petroleum Gas). I właśnie to paliwo będzie przewodnim tematem tego artykułu. Przyjrzyjmy się temu, jak gaz płynny jest w stanie zmienić klimat na lepsze, zmniejszając emisję dwutlenku węgla. Poznamy też wyzwania rynkowe, z którymi muszą sobie radzić firmy z sektora gazu. Zobaczymy też, jak rozwija się branża paliwowa związania z bio LPG! Zapraszamy!

Spis treści:

  1. Gaz płynne sprzymierzeńcem w walce z emisją dwutlenku węgla
  2. Wyzwania transformacji energetycznej a rynek gazu. Co warto wiedzieć ?
  3. Czym jest bio LPG ?
  4. Branża paliwowa rozwija BIO LPG
  5. Transformacja energetyczna polskiej wsi

Gaz płynny sprzymierzeńcem w walce z emisją dwutlenku węgla

Zmiany klimatyczne następują w szaleńczo szybkim tempie, więc rządy państw muszą starać się coraz bardziej, żeby zmniejszyć to negatywne zjawisko. W tym celu podejmuje się działania mające na celu zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, jak dwutlenek węgla. To jeden z głównych czynników wpływających na klimat, dlatego też wszystkim powinno zależeć na tym, żeby ograniczyć jego oddziaływanie. Niestety, współczesne technologie w dużej mierze opierają się na spalaniu paliw kopalnych, co tylko zwiększa problem.

Nie ma więc przypadku w tym, że inne paliwa, jak opisywany tu gaz grzewczy przyczynia się do poprawy stanu środowiska, nie przyspieszając też negatywnych zmian klimatycznych. To jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań. A to dlatego, że w przeciwieństwie do benzyny czy ropy naftowej ma niższy udział węgla i wodoru w swoim składzie, emitując tym samym znacznie mniej CO2.

Ale to nie wszystko, bo trzeba też wiedzieć, że gaz płynny stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw w sektorze transportowym, dzięki temu auta na gaz LPG produkują zdecydowanie mniejszą ilość szkodliwych gazów, jak tlenki azotu i pyły zawieszone. Nie musimy nawet dodawać, jaki ma to pozytywny wpływ zarówno na jakość powietrza, jak i zdrowie mieszkańców miast.

Czytaj także: Czym jest gaz LPG ?

Wyzwania transformacji energetycznej a rynek gazu. Co warto wiedzieć?

Nie ulega wątpliwości, że korzyści związane z wykorzystaniem gazu płynnego są nie do przecenienia, niemniej nie można zapominać, że transformacja energetyczna wiąże się z wieloma poważnymi wyzwaniami dla rynku gazu. Napiszmy o nich, by bardziej przybliżyć temat.

Zacznijmy od tego, że wraz ze wzrostem zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ekologicznymi rozwiązania może zwiększyć się na popyt na tradycyjne paliwa, jak gaz LPG. W takiej sytuacji firmy z sektora gazowego muszą wiedzieć, jak umiejętnie zareagować na ten stan rzeczy, inwestując więcej środków w rozwijanie nowych technologii. Nie tylko w obszarze produkcji, ale i również dystrybucji bio LPG.

Należy mieć na uwadze to, że cały ten proces dostosowania infrastruktury do najważniejszych zadań – dystrybucji oraz magazynowania gazów płynnych do wymogów transformacji energetycznej pociągnie za sobą duże koszty pieniężne i czasowe. Z drugiej strony długoterminowe korzyści tych zmian są niezwykle ważne dla środowiska, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na oszczędności.

Czym jest bio LPG?

Bez wątpienia bio LPG to milowy krok przybliżający każdego z nas do bardziej ekologicznej przyszłości. To odnawialny gaz płynny, którego produkcja opiera się na biomasie, jak odpady organiczne, resztki roślinne itp. Proces jego produkcji jest w większym stopniu zrównoważony (w porównaniu do tradycyjnego LPG), dzięki czemu nie tworzy wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Oparty jest on na termicznej lub chemicznej konwersji biomasy, co zapewnia uzyskanie gazu o wysokiej jakości. Ważną informacją jest też to, że bio LPG jest w pełni kompatybilny z dostępnymi infrastrukturami do dystrybucji i magazynowania gazu płynnego.

Nie dziwi, jak duże są korzyści związane z jego wprowadzeniem na rynek i powszechnym wykorzystywaniem. To odnawialne źródło energii, więc nie trzeba go wydobywać jak surowców kopalnych. Jego dostępność tym samym jest nieograniczona. Produkcja bio LPG ma niewielki wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza jak porównamy to paliwo z innymi materiałami. A co więcej – korzystając z resztek organicznych do jego produkcji, zmniejszamy jednocześnie odpady zalegające na składowiskach śmieci.

Jak widzimy, korzystanie z niego przyczynia się do znacznego ograniczenie negatywnego wpływu sektora paliwowego na środowisko. I to właśnie coraz częścią robią firmy.

Branża paliwowa rozwija bio LPG

Branża paliwowa, widząc rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami, kładzie coraz większy nacisk na inwestycje w nowoczesne technologie mające związek z produkcją oraz dystrybucją bio LPG. Pomaga w tym wsparcie rządowe i od instytucji międzynarodowych. Ułatwia to podejmowanie skutecznych wysiłków, których głównym celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji gazu płynnego. Dzięki temu, że bio LPG to zielone paliwo, zapewniające redukcję CO2 o 80%, zmiany na lepsze są jak najbardziej możliwe.

Warto jednocześnie wiedzieć, że wraz z rozwojem procesów produkcji biopropanu, może stać się on w 100% paliwem odnawialnym. Niezwykle istotne jest też to, że pod względem wydajności zastosowania bio LPG nie różni się w żaden sposób od konwencjonalnego gazu płynnego. To oznacza, że każdy posiadacz pojazdu bądź kotła gazowego, bez problemu może z dnia na dzień przejść na to rozwiązanie bez ponoszenia wysokich kosztów. Pamiętajmy, że w Polsce mamy obecnie ponad 3 miliony pojazdów zasilanych tym paliwem, ale też jesteśmy pierwszym rynkiem w Unii Europejskiej pod względem zużycia autogazu. Jest ono obecnie największym paliwem alternatywnym, niestojącym w sprzeczności z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych. Istnieją też obszary, jak transport publiczny, w których gaz płynny może być komplementarny wobec pojazdów o napędzie elektrycznym.

Transformacja energetyczna polskiej wsi

Nie sposób też nie wspomnieć o transformacji energetycznej, jaka odbywa się na polskiej wsi. Te tereny mają tu kluczowe znaczenie, głównie z tego powodu, że wielu mieszkańców wsi nadal korzysta z tradycyjnych i bardzo emisyjnych źródeł energii, jak węgiel czy drewno. Za sprawą wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań może to się zmienić na lepsze. Gaz płynny dla rolnictwa to mniej zanieczyszczeń, znaczna poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, inwestycje w odnawialne źródła energii to też szansa na stworzenie nowych miejsc pracy czy zwiększenie konkurencyjności lokalnych gospodarstw. Jak więc widzimy, transformacja energetyczna to dla polskiej wsi same korzyści – środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.

Sprawdź naszą ofertę zbiorników na gaz płynny dla rolnictwa !

Podsumowując, gaz płynny, szczególnie w postaci bio LPG, stanowi jeden z głównych czynników niezwykle ważnej transformacji energetycznej. Dzięki temu można efektywnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, co wpływa bardzo pozytywnie na jakość powietrza. I chociaż rynek gazu ciągle staje w obliczu nowych wyzwań, zwłaszcza ze strony odnawialnych źródeł energii, to nie ulega wątpliwości, że jego popularność będzie tylko rosła.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik