Mężczyzna w kasku sprawdza poziom gazu LPG

Czym jest gaz lpg?

Co to jest LPG? Skrót pochodzi od angielskiego terminu Liquefied Petroleum Gas, co w języku polskim dosłownie oznacza: skroplony gaz naftowy. Jako paliwo jest niezwykle kaloryczny i można jego dużą ilość magazynować w postaci płynnej w stosunkowo małych zbiornikach. Jakie są jeszcze właściwości gazu LPG? Czym kierować się przy wyborze?

Jak powstaje gaz LPG?

Płynny gaz LPG jest pozyskiwany z dwóch podstawowych źródeł:

 • pochodzenie sztuczne – produkt uboczny rafinacji, czyli oczyszczania ropy. W Polsce dominuje ta metoda pozyskiwania LPG. Proces odbywa się w zakładach rafineryjnych i określa się go mianem krakingu. Produkt rafinacji ropy naftowej nazywany jest gazolem;
 • pochodzenie naturalne – jest wydobywany bezpośrednio ze złóż gazu ziemnego w trakcie odwiertu. W tym przypadku gaz płynny jest wynikiem naturalnych przemian szczątków organizmów żywych w węglowodory. W Polsce większość gazu pochodzenia naturalnego jest transportowana. Wydobycie LPG ze złóż gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzi PGNiG S.A. (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Gaz LPG – jaki to gaz? Produkt jest mieszaniną gazów ropopochodnych i węglowodorowych, przeważnie propanu i butanu. Przechowuje się go w szczelnie zamkniętych, atestowanych zbiornikach i butlach z bezpiecznymi zaworami. Gaz pompuje się do zbiorników pod ciśnieniem. Pod wpływem ogrzewania rozpręża się i ulega skropleniu.

Jakie są właściwości gazu LPG?

 • Łatwo się spala.
 • Jest cięższy od powietrza.
 • Jest bezbarwny i spala się bezzapachowo – zapach, który przedostaje się do powietrza to następstwo nawaniania.
 • Produktami spalania całkowitego jest dwutlenek węgla i woda.
 • Jest kaloryczny – duża ilość LPG może być magazynowana w niewielkich zbiornikach.

Zalety gazu LPG

Ostatnia z właściwości gazu LPG jest też jedną z jego podstawowych zalet – jego wysoka kaloryczność. Płynny gaz ocenia się jako jedno z najbardziej wydajnych paliw na świecie. Ponadto jest jednym z czystych źródeł energii. Ponieważ spalaniu gazu nie towarzyszy wysoka emisja dwutlenku siarki i pyłów, uważa się, że LPG ogranicza zanieczyszczanie powietrza o substancje smoliste – charakteryzuje się stosunkową niską emisyjnością gazów cieplarnianych w porównaniu do innych paliw.

Wg badań przeprowadzonych na potrzeby rynku niemieckiego emisja całkowita w przypadku gazu naturalnego jest o połowę niższa niż w przypadku gazu uzyskiwanego w procesach przeróbki ropy naftowej (C. Stiller, P. Schmidt, W. Weindorf, Z. Mátra „CNG and LPG for transport in Germany environmental performance and potentials for GHG emission reductions until 2020”). W badaniach brano pod uwagę wszystkie etapy – od sposobu uzyskania gazu LPG, przez jego transport i dystrybucję, po emisję przy użyciu.

Gdzie wykorzystywany jest gaz LPG?

Zalety gazu płynnego sprawiają, że ma wiele zastosowań.

 • Instalacje zbiornikowe LPG do ogrzewania domów i zasilania klimatyzacji.
 • Butle gazowe do zasilania kuchenek gazowych do gotowania.
 • LPG używany w transporcie, tzw. autogaz.
 • LPG w przemyśle jako paliwo w wielu procesach przemysłowych.

Czym różni się gaz LPG od gazu ziemnego?

Zarówno gaz ziemny, jak i gaz LPG wykorzystywane są na przykład do ogrzewania budynków. Gazy różnią się jednak właściwościami fizycznymi i sposobami transportu. Gaz ziemny jest wydobywany tylko z ziemi i przesyłany w stanie gazowym. Do jego transportu niezbędne są skomplikowane sieci rurociągów. LPG do ogrzewania domów czy zasilania samochodów może być pozyskiwany w rafinerii i przewożony w pojemnikach. Skład gazu ziemnego w około 90% stanowi metan, skład LPG głównie propan i/lub butan. Pierwszy jest lżejszy od powietrza o około połowę, drugi od powietrza o połowę cięższy.

Jaki gaz LPG jest dostępny na rynku?

LPG a propan-butan – czym się różnią? LPG jest szerszą kategorią, a propan-butan techniczny jest jego rodzajem. Rozróżnia się trzy rodzaje gazu płynnego – butan techniczny, propan techniczny i propan-butan.

 • Propan techniczny może przechodzić w gazowy stan skupienia w bardzo niskich temperaturach, nawet -40 stopni Celsjusza, dlatego może być przechowywany w zbiornikach eksponowanych na niskie temperatury i jest częstym paliwem zimowym na przykład w maszynach drogowych. Może być wykorzystywany do zasilania kuchenki gazowej.
 • Propan-butan to mieszanka, którą można kupić jako paliwo do auta, czyli autogaz. Napełniamy nią także butle gazowe.
 • Natomiast butan techniczny jest na przykład substancją chłodzącą w chłodziarkach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze gazu LPG?

Przy wyborze gazu LPG należy zwrócić uwagę na jego zawartość związków siarki i wody, czyli substancji nawadniającej – zwiększona ilość wpływa na korozję układów katalitycznych. Powstający w wyniku spalania dwutlenek siarki jest niekorzystny również dla środowiska. Gaz pochodzenia naturalnego ma najniższą zawartość siarki (z reguły poniżej 30 mg/kg, przy czym norma PN-EN 589 dopuszcza zawartość 50 mg/kg) i uznawany jest za lepszy. Paliwo musi być wysokoenergetyczne i spełniać normę PN-EN 589. Jako czołowy dostawca dbamy o najwyższą jakość gazu płynnego. i dysponujemy certyfikatami jakości, wydawanymi przez akredytowane laboratoria.

Czy gaz zimowy jest mniej wydajny od letniego?

Okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Gaz zimowy od letniego różni się przede wszystkim składem. Dominuje w nim propan, który jest droższy niż butan. LPG, który możemy kupić na stacjach zimą, jest więc droższy, ale też mniej kaloryczny od letniego, zatem mniej wydajny.

Podsumowanie: czym jest LPG?

Gaz płynny LPG jest uważany za jedno z najbardziej wszechstronnych i najbardziej wydajnych paliw. W użytku domowym daje natychmiastowe ciepło i umożliwia łatwą kontrolę płomienia, co jest zaletą na przykład podczas ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania posiłków na kuchenkach gazowych. Popularnym zastosowaniem LPG jest zasilanie pojazdów – autogaz jest tańszy od innych paliw i uważany za nisko szkodliwy dla środowiska.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik