Dodatek do gazu 2023 – jak zmniejszyć rachunki za gaz LPG ?

Szybko rosnące ceny paliw kopalnianych, w tym przede wszystkim gazu ziemnego sprawiają, że koszty ogrzewania domów i mieszkań drastycznie wzrosły. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że można je zmniejszyć dzięki dodatkowi do gazu, który pozwala obniżyć wysokość rachunków za LPG wykorzystywane do ogrzewania. Na czym to polega? Kto może starać się o dofinansowanie do gazu? Odpowiadamy.

Czym jest dodatek do gazu?

Dodatek do gazu to nic innego, jak zwrot podatku VAT, który od początku 2023 roku został przywrócony do standardowej stawki 23% (w 2022 roku był zerowy dzięki tarczy antykryzysowej). Refundacja podatku VAT to założenie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., która weszła w życie w grudniu 2022 i odnosi się do:

 • zamrożenia cen gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, co powoduje, że sprzedawcy w 2023 roku nie mogą go oferować po wyższych cenach;
 • przywrócenia 23% stawki VAT na gaz, która jak już wspomniano w 2022 roku była zniesiona;
 • dofinansowania w formie zwrotu podatku VAT, o które mogą ubiegać się gospodarstwa domowe i inne podmioty spełniające określone kryteria.

Kto może starać się o dofinansowanie do gazu?

Dodatek gazowy to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać nie tylko gospodarstwa domowe, ale również tzw. odbiorcy wrażliwi, których przykładem mogą być między innymi szkoły, przedszkola, placówki medyczne, czy wspólnoty mieszkaniowe. Kto może się o niego starać? Otóż, istotne w tym przypadku jest to, że dodatek do ogrzewania w tej formie przysługuje jedynie wtedy, gdy podstawowym źródłem ogrzewania w budynku jest gaz, a zasilany nim piec został wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W praktyce zatem dopłata do gazu LPG nie przysługuje w sytuacji, gdy jest on wykorzystywany jedynie do ogrzewania wody lub zasilania kuchenki gazowej.

Komu przysługuje dodatek gazowy 2023?

Mając świadomość tego jakie warunki należy spełnić, by starać się o dodatek gazowy warto wiedzieć również to, że dopłata do gazu LPG przysługuje wyłącznie tym osobom, które spełniają obowiązujące kryterium dochodowe. Jest ono analogiczne do wcześniej przyznawanego dodatku osłonowego, co ma na celu ochronę osób o najniższych dochodach. W praktyce dodatek gazowy 2023 przysługuje osobom, których średni dochód miesięczny na osobę nie przekracza:

 • 2100 złotych w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych;
 • 1500 złotych w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych.

Co istotne dochody, które będą brane pod uwagę mogą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Jest to uzależnione od terminu składania wniosku o dopłatę do LPG. Dochody z 2021 roku są bowiem wpisywane do wniosków składanych przed 31 lipca 2023, zarobki z 2022 roku w przypadku wniosków składanych w terminie od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024. Zastanawiając się bowiem nad tym dodatek gazowy dla kogo warto również wiedzieć, że wnioski o dofinansowanie można składać nawet po zakończeniu bieżącego roku.

Ile wynosi dodatek do gazu LPG?

Jak wysoka jest dopłata do butli gazowej służącej do ogrzewania domu? Otóż, warto mieć świadomość, że wielkość dodatku uzależniona jest od wysokości rachunków za gaz w 2023 roku, czyli wielkości jego zużycia. Dopłata do LPG stanowi bowiem jak już wspomniano refundację podatku VAT, co oznacza, że procentowo jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 23% liczone od ceny netto zużytego gazu. W praktyce zużywając gaz do ogrzewania domu o wartości netto 1000 złotych można liczyć na 230 złotych dopłaty, a w przypadku, gdy suma netto za gaz na rachunku wynosi 1800 złotych dofinansowanie wyniesie aż 414 złotych. Wbrew pozorom jest to sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ zwracana jest pełna kwota zapłaconego wcześniej podatku VAT za gaz.

Jak wypełnić wniosek o dopłatę do LPG?

Opłata do ogrzewania gazem LPG cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gospodarstw domowych wykorzystujących gaz do ogrzewania budynków. Nie może zatem dziwić fakt, że wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób wypełnić wniosek o dopłatę do LPG, co potwierdza popularność wyszukiwania w Internecie haseł: dodatek gazowy wniosek oraz dodatek na gaz wniosek. W praktyce wypełnienie wniosku nie powinno jednak stanowić problemu, ponieważ należy w nim podać podstawowe dane nabywcy gazu, czyli:

 • imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • dokładny adres zamieszkania, wraz z kodem pocztowym;
 • dane kontaktowe;
 • numer rachunku bankowego, na który urząd ma przelać zwrot VAT-u;
 • listę dokumentów, które załączasz do składanego wniosku.

Bardzo ważną kwestią są w tym przypadku załączniki, bez których składany wniosek nie może być kompletny. Należy zatem dołączyć do niego kopię umowy zawartej z dostawcą gazu, a także kopię faktury za gaz oraz potwierdzenie jej opłacania. W określonych sytuacjach niezbędne może być również przedstawienie dodatkowych dokumentów dochodowych, takich jak np.:

 • dowód zasądzenia alimentów;
 • informacja o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego;
 • informacja o przyznanym stypendium;
 • informacja o przyznanym zasiłku macierzyńskim.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dodatek na LPG?

Dopłatami do gazu LPG zajmują się samorządy, co oznacza, że kompletny wniosek należy złożyć w urzędzie odpowiednim dla lokalizacji danego budynku ogrzewanego gazem. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że nie musi to być obowiązkowo wniosek w formie papierowej, ponieważ dokumenty mogą być dostarczone również listownie. Ustawodawca umożliwił również wnioskowanie z poziomu oficjalnej aplikacji mObywatel. W jakim terminie należy złożyć wniosek o dodatek na LPG? Otóż, warto wiedzieć, że o dopłatę można wnioskować już po otrzymaniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku i jej opłaceniu. Ubiegać się o refundację VAT można bowiem w terminie 30 dni od jej uzyskania, a otrzymując kolejne faktury należy złożyć ponownie wniosek. Co istotne, dochody weryfikowane są jedynie za pierwszym razem, a kolejne wnioski rozpatrywane w trybie uproszczonym, co przyspiesza wypłatę dodatku. Oferujemy również naszą pomoc w załatwieniu formalności związanych z dodatkiem do gazu LPG w 2023 roku, ponieważ jako dostawca gazu płynnego Gazgrod wychodzimy na przeciw oczekiwaniom klientów.

Podsumowując należy stwierdzić, że dodatek do gazu 2023 pozwala zmniejszyć rachunki za LPG wykorzystywane do ogrzewania domu. Refundacja VAT przysługuje bowiem wszystkim odbiorcom spełniającym określone w ustawie warunki oraz spełniające kryterium dochodowe.

Dowiedz się ile dofinansowania do LPG możesz otrzymać!

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik