tankowanie gazu do zbornika

Tankowanie gazu do zbiornika przydomowego. Co warto wiedzieć ?

Tankowanie gazu do przydomowego zbiornika to procedura powtarzana dość często, ale związana ze sporym ryzykiem. W przypadku skrajnych zaniedbań może dojść do wycieku gazu, a w konsekwencji – wybuchu. Te zagrożenia można jednak zredukować. Wystarczy bezwzględnie przestrzegać zasad prawidłowego napełniania. Co każdy użytkownik zbiornika na gaz płynny powinien wiedzieć na ten temat? Najważniejsze aspekty omawiamy w nowym artykule.

Poprawne tankowanie pozwala optymalnie wykorzystać zasoby gazu i uniknąć częstego tankowania. Nie przekraczając maksymalnego poziomu napełnienia, użytkownik minimalizuje ryzyko zmniejszenia wydajności grzewczej oraz uszkodzeń instalacji i ewentualnych wycieków. Nieprawidłowe napełnianie może ponadto prowadzić do nadmiernego obciążenia zbiornika, a to zwiększy częstotliwość dostaw i koszty eksploatacji całego układu.

Tankowanie gazu do zbiornika przydomowego może wydawać się trudnym i niebezpiecznym zadaniem. Przy odpowiednim przygotowaniu jest to jednak rutynowa i dość prosta procedura. Jeśli planujecie montaż zbiornika lub już go użytkujecie, koniecznie zapoznajcie się z naszym artykułem. Wyjaśniamy w nim, jaka jest zalecana częstotliwość napełniania, jak sprawdzić poziom gazu oraz jak tanio i bezpiecznie go tankować.

Tankowanie zbiornika a pojemność zbiornika na gaz propan

Jednym z najważniejszych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę przygotowując się do montażu zbiornika na gaz jest jego pojemność. Powinna ona być dostosowana do zapotrzebowania danej instalacji. Na rynku dostępne są modele o pojemności 2,7 tys., 4,85 tys. i 6,7 tys. litrów. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego zwykle wystarczający jest pierwszy wariant. Za takim wyborem przemawia przede wszystkim łatwiejsze wygospodarowanie przestrzeni na posesji.

Wybór mniejszego zbiornika wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Najważniejszym z nich jest z całą pewnością konieczność częstszego tankowania gazu do zbiornika. To z kolei wiąże się z dodatkowym utrudnieniem – potrzebą precyzyjnego zaplanowania harmonogramu dostaw. Na szczęście nie musi to oznaczać trudnych do rozwiązania problemów.

Czytaj także:
Zbiornik 2700 – na ile wystarcza ?
Jaki zbiornik do domu jednorodzinnego wybrać ?

Jak często tankować zbiornik na gaz płynny?

Częstotliwość tankowania gazu do przydomowego zbiornika jest uzależniona od kilku czynników. Największe znaczenie ma wspomniany stosunek zużycia gazu do pojemność zbiornika. Zapotrzebowanie na paliwo to z kolei wypadkowa specyfikacji urządzeń gazowych oraz preferencji użytkownika.

Do określenia optymalnej częstotliwości niezbędna jest ocena zużycia gazu. By jej dokonać, pod uwagę należy wziąć:

  • liczbę urządzeń gazowych używanych w domu (łącznie z kuchenkami, kotłami i ogrzewaczami wody użytkowej);
  • wydajność urządzeń;
  • intensywność ich użytkowania.

Przy ocenie pod uwagę należy wziąć także ograniczenia napełnienia zbiornika. Maksymalna objętość znajdującego się w nim gazu nie może przekroczyć 85 proc. pojemności. Ten aspekt ma duże znaczenie ze względu na możliwe zmiany objętości gazu w zależności od warunków atmosferycznych.

Przy określaniu częstotliwości tankowania warto wziąć pod uwagę również dostępność dostaw gazu w danej okolicy. Prowadzenie stałego monitoringu stanu gazu umożliwi wydajne prognozowanie zużycia oraz terminów uzupełnienia zbiornika. Dobrą praktyką jest ponadto ustalenie stałych terminów przeglądów stanu gazu oraz tankowań. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać stabilność dostaw i uniknąć problemów związanych z nieoczekiwanym opróżnieniem zbiornika.

Jak sprawdzić poziom gazu w zbiorniku przydomowym?

Sposób, w jaki należy sprawdzić poziom napełnienia przydomowego zbiornika jest uzależniony od jego konstrukcji. W modelach wyposażonych w aparaturę telemetryczną wystarczy zalogować się do specjalnego panelu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Niektórzy dostawcy oferują nawet opcję powiadomienia o niskim stanie paliwa i automatyczne zamówienie kolejnej dostawy.

Cała procedura jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku zbiorników bez telemetrii. Jeśli użytkujecie jeden z nich, w pierwszej kolejności zlokalizujcie poziomowskaz. To element armatury zbiornika mający postać zegara, z którego można odczytać stopień napełnienia zbiornika (podawany w procentach).

Ekonomiczne planowanie tankowania zbiornika na gaz

Kolejna ważna kwestia związana z tankowaniem LPG w domu to optymalizacja związanych z nim kosztów. Z finansowego punktu widzenia największe znaczenie ma czas zamówienia paliwa. Warto pamiętać, że w sezonie grzewczym gaz osiąga najwyższe ceny. Wynika to ze zwiększonego popytu, a okresowo i lokalnie także z problemów z pokryciem zapotrzebowania na to medium. Zwlekając z tankowaniem gazu do zbiornika przydomowego, narażacie się więc na wyższe koszty i ryzyko opóźnienia dostawy.

Jak przebiega procedura tankowania gazu do zbiornika przydomowego?

Omówiliśmy już kwestie związane z logistyką – pora przejść do sedna, czyli procedury tankowania gazu do zbiornika. Z punktu widzenia użytkownika instalacji największe znaczenie mają następujące kroki:

  1. weryfikacja dokumentów: na życzenie odbiorcy kierowca jest zobowiązany do okazania świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej autocysterny drogowej oraz inne dokumenty pojazdu;
  2. ustalenie miejsca rozładunku: kierowca ustawia autocysternę na wyznaczonym miejscu postojowym przeznaczonym do rozładunku. Ważne jest sprawdzenie utwardzenia nawierzchni;
  3. kontrola stanu technicznegozbiornika: kierowca powinien sprawdzić stan samego zbiornika i zaworów wlewowych, a także poziom jego napełnienia;
  4. napełnienie zbiornika: podczas niego samochód musi być wyłączony, a drzwi kabiny odpowiednio zabezpieczone. Ważne jest także zablokowanie koła autocysterny klockami oporowymi i wydzielenie strefy rozładunku w celu ograniczenia ruchu pojazdów i osób. Tankowanie odbywa się przez złącze wężowe do zaworu wlewowego zbiornika gazu grzewczego. Przez cały czas konieczna jest ponadto kontrola parametrów napełniania – przepływu gazu, ciśnienie i poziom napełnienia zbiornika;
  5. zakończenie tankowania: proces tankowania jest przerwany przy osiągnięciu 85% napełnienia lub spełnieniu innych ustalonych warunków. Na koniec wykonuje wydruk stanu licznika, zamyka zawory autocysterny i przygotowuje ją do dalszego transportu. Kierowca musi także wypełnić dokumentację dostawy, przedstawić ją do podpisu klientowi, sprawdzić stan zaworu bezpieczeństwa i wypełnić listę kontrolną.

Tankowanie gazu do przydomowego zbiornika to procedura wymagająca przestrzegania określonych zasad. Poprzez dbałość o odpowiednie zapełnienie zbiornika, precyzyjne planowanie tankowania oraz właściwą technikę, można zoptymalizować koszty zakupu gazu, jednocześnie redukując ryzyko wycieku i związanych z nim awarii.

Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na tankowanie gazu do zbiornika! Gwarantujemy szybkie dostawy i gaz płynny w konkurencyjnych cenach!

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik