Ile litrów gazu wchodzi do butli 11kg? To trzeba wiedzieć o pojemności butli gazowych

Zarządzanie dostawami gazu będzie dużo łatwiejsze dzięki umiejętności obliczania pojemności butli. W tym artykule omawiamy najważniejsze związane z tym zagadnienia.

Butle gazowe umożliwiają doprowadzenie gazu do urządzeń znajdujących się poza zasięgiem sieci komunalnej lub instalacji połączonej ze zbiornikiem. Są używane między innymi w kuchniach – w tym tymczasowych – w grillach, zewnętrznych ogrzewaczach gazowych lub wewnętrznych systemach grzewczych. Mnogość ich zastosowań sprawia, że wielu z nas zetknie się z nimi w pracy lub w domu. Warto więc dowiedzieć się, jak z nich korzystać.

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z eksploatacją butli jest umiejętność obliczania jej pojemności i oceny czasu, przez jaki możemy korzystać ze znajdującego się w niej paliwa. W tym kontekście kluczowa okazuje się wiedza na temat tego, ile waży litr gazu LPG. Producenci butli ich wielkość podają w kilogramach, podczas gdy sprzętu – w metrach sześciennych. Wiedząc, ile litrów gazu wchodzi do butli 11 kg, możemy więc łatwiej zarządzać dostawami paliwa i uniknąć przymusowych przerw w działaniu zasilanych nim urządzeń.

Rodzaje butli gazowych. Jakie pojemności są dostępne?

Na rynku dostępne są butle gazowe w różnych wariantach pojemnościowych. Każdy z nich dostosowany jest do innych potrzeb i zastosowań. Najważniejsze z nich to:

  • butle gazowe o pojemności 5, 10 i 11 kg: często stosowane w gospodarstwach domowych. Doskonale sprawdzają się w przypadku użytku rekreacyjnego – np. w grillach gazowych, kamerach czy urządzeniach do ogrzewania na zewnątrz. Nadają się także do domowych kuchenek i ogrzewania niewielkich pomieszczeń. Ich najważniejsze atuty to mobilność i łatwość obsługi. Najczęściej używane są warianty 11-kilogramowe;
  • butle gazowe o pojemności 33 kg: powszechnie używane w kuchniach gazowych w gastronomii i hotelarstwie, a także do ogrzewania większych przestrzeni – np. warsztatów, magazynów i dużych domów;

Czytaj także: Zastosowanie gazu LPG w przedsiębiorstwach

Od czego zależy objętość gazu? Ciśnienie i temperatura

Na objętość gazu wpływ ma wiele czynników. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie. Im wyższa jest wartość pierwszego parametru, tym większa jest energia kinetyczna cząsteczek gazu. To z kolei prowadzi do zwiększenia jego objętości. Wzrost ciśnienia powoduje zaś zwiększenie liczby cząsteczek gazu na jednostkę objętości. W warunkach stałej temperatury, zgodnie z równaniem gazu doskonałego, zwiększenie ciśnienia prowadzi do zmniejszenia objętości gazu, ponieważ cząsteczki gazu są bardziej zbliżone do siebie.

Te właściwości mają duże znaczenie dla magazynowania gazów. W butlach i zbiornikach gaz przechowywany jest pod ciśnieniem. Konieczne jest więc uwzględnienie wpływu temperatury na zmiany objętości i ewentualne zabezpieczenie butli przed skrajnymi temperaturami.

Czytaj także: Jak bezpiecznie podłączyć butlę gazową ?

11 kg gazu – ile to litrów? Przeliczniki dla poszczególnych typów

Objętość gazu uzależniona jest także od jego rodzaju. W przypadku gazów wykorzystywanych jako paliwo w kuchenkach grzewczych – propanu i propanu-butanu – objętość w fazie płynnej jest taka sama i wynosi 27,2 litra na butlę 11-kilogramową. Dla butli 5-kilogramowej wartość na wynosi natomiast 12,3 litra, a dla 33-kilogramowej – 79 litrów.

1 kg gazu – ile to litrów? Od czego zależy waga gazu?

Jak widać, obliczenie objętości gazu płynnego na podstawie jego masy nie jest trudne. Dla wartości innych niż standardowe 11 kilogramów, warto natomiast posłużyć się następującym wzorem:

V=m/p, przy czym:

  • V to objętość gazu;
  • m to masa gazu;
  • p to gęstość gazu.

Gęstość gazu jest zmienna, ale dla potrzeb obliczeń podatkowych lub handlowych przyjmuje się, że w przypadku LPG wynosi ona 1,78 litra na kilogram gazu. Wartość ta odpowiada gęstości LPG w temperaturze 15 stopni Celsjusza. W innych warunkach będzie ona zmieniała się zgodnie z prawami omówionymi w poprzednich akapitach.

1m3 gazu – ile to litrów? Pojemność rzeczywista, a nominalna

Szacując ilość gazu w butli, pod uwagę należy wziąć także różnice między jej pojemnością nominalną, a rzeczywistą. Zarówno w przypadku butli, jak i dużych zbiorników, pojemność podana w litrach nie odpowiada ilości gazu, jaka rzeczywiście się w nim zmieści.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy bowiem napełniać butli całkowicie. Jak już wyjaśniliśmy, objętość gazu zmienia się w zależności od temperatury – konieczne jest więc pozostawienie pewnego marginesu. Europejskie przepisy wymagają, by wynosi on 20 proc. objętości butli lub zbiornika. O taką samą wartość mniejsza od nominalnej jest zatem pojemność rzeczywista.

Ile litrów gazu jest w butli 11 kg? To trzeba wiedzieć

Ile litrów gazu w butli 11 kg?

Dokładna pojemność butli gazowej 11 kg uzależniona jest przede wszystkim od temperatury gazu. Za standard przyjmuje się objętość mierzoną w 15 stopniach Celsjusza. Przy gęstości 1,78 litra na kilogram gazu wynosi ona 27,2 litra.

Ile waży 1 litr gazu LPG?

Korzystając z tych samych danych, możemy obliczyć, ile waży litr gazu LPG. W omawianych warunkach termicznych jego masa będzie wynosiła 520 gramów.

Ile litrów ma kg gazu?

Odpowiedź na to pytanie jest bezpośrednio związana z poprzednim. Skoro jeden litr tego paliwa w temperaturze 15 stopni Celsjusza waży 520 gramów, na jeden kilogram przypadają niespełna dwa litry (1,78) gazu.

Ile jest m3 gazu w butli 11 kg?

By obliczyć, ile metrów sześciennych gazu LPG mieści się w standardowej, 11-kilogramowej butli, wystarczy posłużyć się wiedzą na temat stosunku litrażu do liczby metrów sześciennych. Prosty rachunek mówi, że w takiej butli zmieści się dokładnie 0,0272 metra sześciennego.

Dzięki umiejętności obliczania pojemności butli oraz oceny ilości zawartego w niej paliwa, możemy efektywnie zarządzać dostawami gazu, unikając przerw w działaniu urządzeń zasilanych tym paliwem. Dzięki różnorodności pojemności butli, można łatwo dostosować ilość zamawianego gazu się do swoich potrzeb potrzeb – niezależnie od tego, czy chodzi o gospodarstwo domowe, czy też obiekt komercyjny.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik