Ogrzewanie gazowe z butli – czy to bezpieczne?

Ogrzewanie gazowe z butli to rozwiązanie, które praktykuje wiele osób. Czy jest to legalne i bezpieczne? Jak bezpiecznie przechowywać butle gazowe? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Ogrzewanie gazowe z butli – zalety

Ogrzewanie gazowe z butli to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Najważniejszą jest z pewnością możliwość korzystania z gazu w lokalizacjach, w których nie istnieje infrastruktura gazociągowa. Zaletą jest także wydajność oraz wygoda, ponieważ wystarczy z odpowiednią częstotliwością wymieniać puste butle, a automatyczny piec gazowy będzie sterował całą instalacją grzewczą. Poza tym wśród korzyści należy wymienić ekologię, ponieważ ogrzewanie gazem jest mniej szkodliwe dla środowiska niż np. spalanie węgla.

Czy można ogrzewać mieszkanie gazem z butli?

Jak wspomniano we wstępie wiele osób ogrzewa domy gazem z butli, co sprawia, że pojawia się pytanie, czy jest to legalne. Otóż, tak, jednak pod warunkiem, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Jest to bowiem rozwiązanie, które jest wydajne i doskonale sprawdza się tam, gdzie nie istnieje infrastruktura gazociągowa. Ogrzewanie gazem z butli stanowi więc doskonałą alternatywę dla pieców węglowych, czy zasilanych drewnem. Jest bowiem nie tylko wygodniejsze, ale również znacznie bardziej ekologiczne.

Czy butla z gazem w domu jest bezpieczna?

Butle gazowe w domach wykorzystywane są nie tylko do ogrzewania, ale również zasilania kuchenek gazowych. Mając tę świadomość należy zastanowić się nad tym, czy ogrzewanie gazowe z butli jest bezpieczne. Otóż, należy odpowiedzieć, że tak, ale jedynie pod warunkiem korzystania z oryginalnych butli, które są utrzymane w odpowiednim stanie technicznym. Bardzo ważną kwestią jest także stosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa zarówno jeśli chodzi o samo użytkowanie butli, jak i jej przechowywanie, podłączanie i transport.

Użytkowanie butli gazowych – przepisy

Sposób użytkowania butli gazowych w domach regulują przepisy prawa. Najważniejszym jest w tym przypadku z pewnością rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), które w § 157 ust. 5 i 6 określa warunki korzystania z butli gazowej. Najważniejsze w tym przypadku jest to, że przepisy te zakazują w tym samym budynku gazu płynnego (w butlach) oraz gazu ziemnego pochodzącego z sieci gazociągowej. Co więcej, ogrzewanie gazowe na butle jest dozwolone jedynie w budynkach niskich, czyli takich które posiadają nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne włącznie lub ich wysokość nie przekracza 12 metrów. Poza tym należy pamiętać o tym, że przepisy dopuszczają jednoczesne podłączenie maksymalnie 2 butli gazowych 11 kg.

Butle gazowe – bezpieczne przechowywanie

Jednym z najważniejszych aspektów wpływających bezpieczeństwo ogrzewania butlą gazową jest prawidłowe przechowywanie butli z gazem w domu. W związku z tym informacji na ten temat szuka wiele osób, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: butla gazowa temperatura przechowywania. Dlatego też warto pamiętać o tym, by chronić butle przed nadmiernym nasłonecznieniem, ponieważ wysokie temperatury mogą doprowadzić do jej wybuchu. Istotne jest także to, by butla znajdowała się pod zadaszeniem, dzięki czemu nie będzie narażona na działanie opadów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej stan techniczny. W przypadku instalowania butli w pomieszczeniach należy pamiętać natomiast o tym, że:

  • nie powinny być one umieszczone w odległości bliższej niż 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
  • należy umieszczać je z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
  • zbiorniki z gazem należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, czy przypadkowym przemieszczeniem,
  • temperatura pomieszczeń, w których instalowane są butle nie może przekroczyć 35ºC.

Szczelność i napełnianie butli – co należy wiedzieć?

Mając świadomość, że korzystanie z butli gazowych wymaga ostrożności warto sprawdzać ich szczelność po każdym podłączeniu. W jaki sposób to robić? Otóż, warto wiedzieć, że jest to proste, ponieważ wystarczy użyć wody z mydłem bądź płynem do naczyń i pokryć nią powierzchnię połączenia butli z reduktorem. Jeżeli zacznie powstawać piana może być pewnym, że połączenie jest nieszczelne, co może oznaczać również wadę samej butli. W sprzedaży dostępne są także specjalne pianki umożliwiające sprawdzanie szczelności butli gazowej, a ich użycie wygląda dokładnie w ten sam sposób. Warto wiedzieć również, że butle napełniane są w 85% pojemności, a robić to mogą jedynie autoryzowane punkty. Napełnianie butli na stacjach LPG jest natomiast nie tylko surowo zabronione, ale również bardzo niebezpieczne.

​Jak przewozić butle z gazem?

Korzystając z butli gazowych należy przetransportować je do własnego domu. Jak zatem przewozić butle gazowe? Otóż, najistotniejsze jest to, by robić to w pozycji stojącej i zabezpieczonej przed przewróceniem. Determinuje to budowa butli gazowej, która składa się standardowo z korpusu, zaworu, szyjki, stopy oraz opcjonalnie kołnierza. Kategorycznie zabronione jest natomiast toczenie butli do samochodu, czy przewożenie jej środkami transportu publicznego, rowerem lub motorem.

Czym kierować się przy wyborze butli gazowych?

Ogrzewanie butlą gazową wymaga wyboru odpowiedniej butli. Co zatem wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Otóż, istotna jest przede wszystkim legalność butli, która powinna posiadać z oficjalnych źródeł. Warto zatem zwrócić uwagę na oznaczenia, foliową plombę, czy ogólny stan wizualny butli. Bardzo ważną kwestią jest również data badania okresowego butli, która powinna być na niej wytłoczona. Po jej upływie bowiem butla nie powinna być dostępna w sprzedaży i dopuszczona do użytkowania. W przypadku butli gazowych wykorzystywanych do ogrzewania istotny jest także rodzaj znajdującego się w nich gazu. Może to być bowiem zarówno propan, jak i mieszanina propan-butan. Jako główne ogrzewanie lepiej sprawdzi się propan, co wynika z jego właściwości.

Podsumowując należy stwierdzić, że ogrzewanie gazowe z butli jest bezpieczne wtedy, gdy zachowane zostaną obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Istotny jest także odpowiedni dobór butli oraz jej prawidłowe podłączenie, co warunkuje szczelność.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik