Jak wymienić butlę gazową w wózku widłowym?

Wózki widłowe z napędem spalinowym wyposażone są w butle gazowe, które zasilają urządzenie. Istotna staje się zatem umiejętność prawidłowej wymiany butli, którą ze względów bezpieczeństwa operator powinien opanować już w trakcie szkolenia na wózki. Jak wygląda proces ten w praktyce? Odpowiadamy.

Budowa butli gazowej do wózków widłowych

Prawidłowa, a zatem bezpieczna wymiana butli gazowej w wózku widłowym wymaga znajomości jej budowy. Warto zatem wiedzieć, że tego typu butla składa się z kilku istotnych elementów, a mianowicie:

  • zbiornika na gaz, który powinien być wykonany z materiałów, które nie tylko wytrzymają wysokie ciśnienie gazu, ale będą również odporne korozję;
  • zaworu bezpieczeństwa, który znajduje się na górze butli i automatycznie walania gaz w sytuacji, gdy ciśnienie w zbiorniku przekroczy bezpieczny poziom;
  • zaworu głównego, który umożliwia regulowanie poziomu przepływu gazu z butli do silnika wózka widłowego;
  • wskaźnika poziomu gazu, który znajduje się na zaworze głównym i informuje o konieczności wymiany butli na nową.

Wymiana butli w wózku widłowym – krok po kroku

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym to czynność, która należy wykonać dopiero wtedy, gdy cały znajdujący w niej gaz się wypali. Kończący się gaz w butli sygnalizować będzie wtedy nie tylko wskaźnik poziomu gazu (nie zawsze jego wskazanie jest dokładne), ale również nierówna praca silnika wózka. Wymianę można przeprowadzić jednak dopiero w momencie, gdy silnik samoczynnie zgaśnie, co jest efektem całkowitego wypalenia się gazu. Jak to zrobić? Instrukcja wymiany butli gazowej w wózku widłowym składa się z kilku kroków, a mianowicie nakazuje:

  1. odpięcie przewodu od zaworu butli oraz odłączenie zatrzasków mocujących butlę i jej osłonę. Czynności te można wykonać dopiero po upewnieniu się, że butla jest pusta;
  2. wyjęcie butli z uchwytów i zakręcenie zaślepki, co pozwoli umieścić pustą butlę w wyznaczonym do tego miejscu;
  3. umieszczenie nowej butli w uchwycie wózka i zabezpieczenie jej zatrzaskami. Operator przed wykonaniem tej czynności zobowiązany jest do zweryfikowania informacji znajdujących się na etykiecie nowej butli (m.in. terminu następnego badania);
  4. dokręcenie nakrętki oraz odkręcenie zaworu w pojemniku z gazem, dzięki czemu będzie on mógł płynąć do silnika wózka;
  5. sprawdzenie szczelności instalacji, co pozwala zweryfikować to, czy wymiana butli w wózku widłowym została przeprowadzona prawidłowo.

Bezpieczna wymiana butli gazowej w wózku widłowym

W trakcie wymiany butli gazowej w wózku widłowym bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo, co odnosi się zarówno do przestrzegania zasad BHP, jak i sprawdzenia szczelności instalacji po zamontowaniu nowego zbiornika z gazem. Sam proces wymiany powinien odbywać się w bezpiecznym miejscu, a przeprowadzająca go osoba obowiązkowo musi założyć rękawice ochronne. Wśród najważniejszych zasad bezpieczeństwa wymienić należy natomiast konieczność zatrzymania wózka na hamulcu postojowym, co zapobiegnie jego niekontrolowanemu przemieszczaniu się (np. z wzniesienia) oraz zweryfikowanie tego, czy gaz w butli został wypalony całkowicie. Dopiero wówczas można przejść do opisanego w poprzednim akapicie procesu wymiany butli w wózku widłowym, który zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Czytaj także: Jak bezpiecznie podłączyć butlę gazową ?

Uprawnienia do wymiany butli w wózku widłowym

Jak wspomniano w poprzednim akapicie wymiana butli gazowej w wózku widłowym to czynność, która może być realizowana jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Jakie? Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w zasadzie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych wymiana butli gazowej w wózku wymaga dodatkowego szkolenia i wykracza poza uprawnienia związane jedynie z obsługą wózków widłowych. W efekcie przeszkolona osoba dzięki znajomości procedur jest w stanie prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzić proces wymiany butli, a także zweryfikować znajdujące się na niej informacje oraz sprawdzić szczelność połączenia. Co istotne, nie musi to być operator wózka widłowego, ponieważ odpowiednie uprawnienia może posiadać np. konserwator bądź specjalista serwisu wózków widłowych.

Koszty związane z wymianą butli gazowej do wózków widłowych

Kwestią, która jest istotna w kontekście wymiany butli gazowej w wózku widłowym bez wątpienia są również koszty. Najczęściej tego typu czynność wykonywana jest przez operatora wózka, co sprawia, że nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami, poza kosztem zakupu nowej butli. Jaka jest jej cena? Wiele osób szuka informacji na ten temat, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie hasła: butla do wózka widłowego cena. W praktyce koszt zakupu uzależniony jest od aktualnej ceny gazu, ponieważ sama pusta butla do wózka widłowego kosztuje około 300 złotych. Co istotne, posiadając pustą butlę można ją wymienić, co pozwala zapłacić za sam gaz w butli. Należy jednak pamiętać, że kategorycznie zabronione jest samodzielne napełnianie butli do wózków widłowych, ponieważ mogą robić to wyłącznie wyspecjalizowane podmioty.

Podsumowując należy stwierdzić, że wymiana butli gazowej w wózku widłowym to czynność, która w praktyce nie jest zbyt skomplikowana. Ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać jednak, że mogą przeprowadzać ją wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a sama wymiana wymaga przestrzegania obowiązujących zasad oraz wykonywania czynności w określonej kolejności.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie uprawnienia musi mieć pracownik do wymiany butli w wózku widłowym?

Wymianę butli gazowej w wózku widłowym może przeprowadzić jedynie pracownik, który posiada odpowiednie uprawnienia, które nie są tożsame z obsługa wózków widłowych. Zgodnie z przepisami niezbędne jest dodatkowe szkolenie, które obecnie odbywa się w ramach kursu dla operatorów wózków.

Ile kosztuje butla gazu do wózka widłowego?

Cena butli gazu do wózka widłowego uzależniona jest od kosztu znajdującego się w jej wnętrza gazu. Pusta butla tego typu o masie 11 kg kosztuje około 300 złotych, jednak warto mieć świadomość, że jej samodzielne napełnianie jest kategorycznie zabronione.

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik