Ekogroszek a instalacja na gaz płynny – co się bardziej opłaca ?

Domy ogrzewać można na różne sposoby, a wśród najpopularniejszych obecnie wymienić należy ogrzewanie gazem oraz ekogroszkiem, który jest w pewnym sensie następcą tradycyjnego węgla. Wybór odpowiedniego paliwa jest istotny, nie tylko z uwagi na komfort użytkowania instalacji, ale również efektywność kosztową i środowiskową ogrzewania. Co zatem bardziej się opłaca – ekogroszek czy gaz płynny? Odpowiadamy.

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek to paliwo stałe, które jest wytwarzane z węgla kamiennego bądź brunatnego. W efekcie jest on przez wiele osób uznawany za następcę tradycyjnego węgla, który w postaci ekogroszku został przystosowany do spalania w nowoczesnych kotłach. W praktyce bowiem ekogroszek to odpowiednio wyselekcjonowany, skruszony oraz wypłukany węgiel, który dzięki wymienionym procesom może spełniać wymogi obecnie obowiązujących norm. Istotna w tym przypadku jest jego kaloryczność oraz niska spiekalność, co przekłada się na wytwarzanie znacznie mniej zanieczyszczeń niż w przypadku spalania tradycyjnego węgla.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że ekogroszek to jedynie nazwa handlowa, a jego spalanie tak naprawdę nie jest neutralne dla środowiska. W efekcie od lat podejmowane są starania o usunięcie przedrostka „eko” z nazwy tego paliwa, które jednak są skutecznie blokowane przez producentów oraz górnicze związki zawodowe.

Zalety i wady ogrzewania domu ekogroszkiem

Ekogorszek to paliwo stałe, które cieszy się w Polsce dużą popularnością. Wynika to przede wszystkim z jego zalet, wśród których wymienić należy między innymi możliwość spalania w nowoczesnych kotłach z podajnikiem. W efekcie ogrzewanie domu zostaje zautomatyzowane, co przekłada się na komfort użytkowania instalacji. Istotną zaletą dla wielu osób jest także niższy koszt zakupu w porównaniu do innych paliw oraz wydajność ekogroszku, który w zależności od rodzaju może mieć naprawdę dużą kaloryczność.

Czy ogrzewanie domu ekogroszkiem ma jakieś wady? Oczywiście, że tak, a wymienić wśród nich należy między innymi konieczność magazynowania, co jest nie tylko uciążliwe, ale wymaga również posiadania odpowiedniego miejsca do przechowywania ekogroszku. Istotne jest także to, że nawet w przypadku kotłów z automatycznym podajnikiem wymagane jest regularne zasypywanie zasobnika paliwem, a w trakcie tej czynności powstaje duże zapylenie. Wadą ekogroszku jest także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, które szkodzą środowisku mimo tego, że jest ich znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnego węgla.

Ogrzewanie gazowe – jaki gaz stosuje się do tego celu?

Decydując się na ogrzewanie gazowe warto wiedzieć to, że wykorzystać w tym celu można różne rodzaje gazu. W praktyce może to być zarówno gaz ziemny, który jest dostarczany z sieci poprzez publiczną infrastrukturę, jak i LPG, czy propan, czyli gaz, który może pochodzić z butli. Który z nich sprawdzi się najlepiej? Otóż, tam gdzie nie istnieje publiczna infrastruktura będzie to gaz z butli, a różnice pomiędzy LPG i propanem zostały przedstawione w kolejnym akapicie.

Ogrzewanie domu – LPG czy propan?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie do ogrzewania domu wykorzystać można nie tylko gaz ziemny płynący w publicznych rurociągach, ale również gaz z butli, czyli LPG bądź propan. Który z nich będzie lepszy? Otóż, porównując LPG i propan jako źródło energii do ogrzewania domu należy stwierdzić, że lepiej sprawdzi się ten drugi. Jest to bowiem gaz płynny, który jest nie tylko bardziej kaloryczny od węgla, ale również gazu ziemnego. Istotne w tym przypadku jest także działanie instalacji gazowej, ponieważ jeżeli byłaby ona zasilana LPG to ze względu na jego wysoką temperaturę wrzenia (-4ºC) mogłyby wystąpić problemy z jej funkcjonowaniem przy niskich temperaturach.

Kocioł gazowy vs kocioł na ekogroszek – różnice w budowie

Dokonując wyboru pomiędzy ogrzewaniem domu gazem lub ekogroszkiem warto także zwrócić uwagę na budowę obu rodzajów kotłów. Kocioł na ekogroszek będzie zajmował bowiem znacznie więcej miejsca niż kocioł gazowy, co wynika między innymi z faktu, że jego dodatkowym elementem jest zasobnik paliwa. Kocioł na gaz płynny go nie potrzebuje, ponieważ jest ona zasilany gazem gromadzonym w podziemnym bądź naziemnym zbiorniku znajdującym się na posesji i połączonym z instalacją CO budynku. Istotne w tym przypadku jest także to, że o ile obecne kotły na ekogroszek działają w ten sam sposób (kotły retortowe ze ślimakowym podajnikiem), to wśród kotłów gazowych wyróżnić można modele z otwartą komorą spalania, z zamkniętą komorą spalania, jednofunkcyjne, dwufunkcyjne, kondensacyjne lub konwencjonalne.

Zalety i wady ogrzewania gazem

Podejmując decyzję ekogroszek czy gaz warto poznać zalety i wady obu tych paliw. W przypadku gazu jest to przede wszystkim wygoda użytkowania, ponieważ ogrzewanie jest nie tylko praktycznie bezobsługowe, ale również czyste. Gaz płynny magazynowany jest bowiem w odpowiednim zbiorniku, z którego płynie bezpośrednio do instalacji CO znajdującej się w budynku. Niewątpliwą zaletą jest także stabilność dostaw, ponieważ wybierając odpowiedniego dostawcę można nie tylko korzystać z atrakcyjnych cen propanu, ale również zaplanować jego dostawy w dogodny dla siebie sposób.

Czy ogrzewanie domu gazem ma jakieś wady? Wśród minusów z pewnością należy wymienić koszt budowy instalacji, który jest z reguły wyższy niż w przypadków ogrzewania domu ekogroszkiem. Wadą może być także uzależnienie kosztów ogrzewania od aktualnych cen gazu, a te jak wiadomo mogą znacznie się różnić przy poszczególnych dostawach.

Obsługa kotła gazowego i kotła na ekogroszek

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu ogrzewania domu istotne są nie tylko zalety i wady gazu oraz ekogroszku, ale także wymogi dotyczące obsługi obu typów kotłów. Należy bowiem mieć świadomość, że o ile sposób działania kotła na ekogroszek jest prosty, a sterowanie ogrzewaniem odbywa się z poziomu jego sterownika, to konieczne jest w tym przypadku nie tylko regularne uzupełnianie podajnika, ale również wybieranie popiołu. Czynności tych nie wymaga obsługa kotła gazowego, ponieważ w jego przypadku praca odbywa się w pełni automatycznie, a w spalaniu gazu nie powstaje popiół. Różni się także sposób konserwacji obu systemów, ponieważ kocioł na ekogroszek należy regularnie czyścić (np. co kilka tygodni), co wymaga jego wygaszenia i jest czynnością naprawdę uciążliwą (ze względu na zapylenie i brud). Regularne czyszczenie kotła wpływa jednak na jego sprawność, a co za tym idzie zużycie paliwa. Konserwację kotła gazowego przeprowadza się natomiast raz w roku (w niektórych przypadkach dwa razy), a przegląd obejmuje nie tylko czyszczenie, ale również sprawdzenie szczelności instalacji, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.

Ogrzewanie gazowe vs ekogroszek – które z paliw określimy mianem 'najlepszego opału’?

Porównując ogrzewanie gazowe i ekogroszek należy wziąć pod uwagę nie tylko wpływ na środowisko, czyli aspekt, w którym zdecydowanie wygrywa gaz, ale również efektywność energetyczną, czy koszty związane z budową instalacji i eksploatacją danego rodzaju ogrzewania. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną to przewaga również występuje po stronie gazu, szczególnie, gdy jest to gaz płynny, czyli propan (wartość opałowa kg propanu to 12,87 kWh). W przypadku kosztów początkowych (budowy instalacji) oraz eksploatacyjnych wygrywa ekogroszek, jednak zwycięstwo to może być pozorne. Z czego to wynika? Otóż, istotna jest w tym przypadku wygoda użytkowania, która rekompensuje nieco wyższe koszty budowy instalacji oraz zakupu paliwa. Wyższa cena gazu to również efekt wspomnianej już wyższej efektywności energetycznej, która sprawia, że w praktyce spala się go znacznie mniej. W efekcie może być on traktowany nawet jako tańszy zamiennik ekogroszku.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno ogrzewanie domu ekogroszkiem, jak i gazem ma swoje zalety i wady. Wybór gazu płynnego wydaje się być jednak bardziej opłacalną opcją, na co wpływa nie tylko kwestia użytkowa, ale również ekonomiczna i środowiskowa. Dokonując wyboru warto więc rozważyć indywidualne potrzeby oraz możliwości, co pozwoli podjąć optymalną decyzję.

Wybór pomiędzy ekogroszkiem, a gazem do ogrzewania domu musi uwzględniać nie tylko opisane wcześniej wady i zalety obu rozwiązań, ale także sposób działania obu rodzajów kotłów, czy wymogi obsługowe obu typów instalacji. Dogłębna analiza własnych potrzeb i preferencji powinna w tym przypadku uwzględniać porównanie kosztów poszczególnych sposobów ogrzewania oraz możliwość wykonania konkretnej instalacji. Jeżeli bowiem w danej lokalizacji nie istnieje publiczna infrastruktura gazociągowa to można ogrzewać dom gazem płynnym z butli.

Warto w tym przypadku skorzystać z usług sprawdzonego dostawcy gazu. Dostarczamy propan do ogrzewania domu oraz oferujemy wysokiej jakości zbiorniki na gaz płynny (podziemne lub naziemne).

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik