BEZPIECZEŃSTWO

Realizując wymagania przepisów art. 261.6-8. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w obiektach GAZGROD PLUS Sp. z o. o. są dostępne poniżej:

 Informacja Zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska