Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Realizując wymagania przepisów art. 261.6-8. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w obiektach GAZGROD PLUS Sp. z o. o. są dostępne poniżej:

Informacje na temat środków bezpieczeństwa w rozlewni.

Zgłoszenie Zakładu zwiększonego ryzyka.